ಅಂಕಣ

ಅಂಕಣ

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ???

ಜನಸ್ಪಂದನನ್ಯೂಸ್, ಅಂಕಣ : ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದಾ?

Read More
ಅಂಕಣ

ಶ್ರೀಪಾದಬೋಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಾಧನೆ, ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕಿನ “ಛಲಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಜಕ್ತಾ ಮಾಳಿ”.

ಮೂಡಲಗಿ : “ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ರೆ ಸೋಲೆ ಸೋಲುತ್ತದೆ” ಎಂಬಂತೆ ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಫ್ (ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ) ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳಾ ವೀರಮಣಿಯೊಬ್ಬಳ

Read More
error: Content is protected !!